Utveckling av prototyp för u-landsprojekt

Fem studenter på Chalmers i Göteborg ska under våren göra sitt examensarbete i samarbete med Again. Uppgiften är att ta fram en prototyp för att anpssa Agains teknik i utvecklingsländer. Syftet är att med utgångspunkt i lagrad urin bygga en anläggning för att producera ett effektivt gödningsmedel samt medverka till bättre hantering och rening av vatten. Examensarbetet leds av Maja Jakobsson från Miljögiraffen.

Deltagare: Victor Öberg, Maskinteknik. Anna Einarsson, Teknisk Design. Michelle Fransson, Maskinteknik. Jaquline Hultman,Teknisk Design. Louise Enberg, Maskinteknik.