Urin i framtidens jordbruk

En avhandling som visar på betydelsen av urin och fekalier i det framtida jordbruket. Stämmer väl med Agains metod, även om den inte nämns i avhandlingen.
Ur Helsingfors dagblad.