Stöd till återföring av fosfor – igen

Naturvårdsverket kommer med kompletterande förslag för att finansiera investeringsstödet för hållbar fosforåterföring.

Läs förslaget