Indiskt patent

Nu är det möjligt för Again att påbörja projekt även i Indien. 
Patentet godkänt.