EU rapport om fosfor

EU-kommissionen är nu färdig med rapporten om forsknings- och kunskapsläget i EU gällande Hållbar Fosforanvändning. 
Okt. 2013.

Läs rapporten här: