Enskilda avlopp

Nu har Hav- och Vattenmyndighetens slutrapport med åtgärdsstrategier för enskilda avlopp lanserats. 

Läs den här.