Again blir starkare

Den 4 juni 2013 beslutade GU Holding AB, Göteborgs universitets helägda dotterbolag att gå in som delägare i Again Nutrient Recovery AB. De investerar genom att köpa en stor del av aktieposten. Dessutom kommer de aktivt att medverka med utvecklingsstöd i form av strategiska konsulttjänster.
Styrelsen ser detta med stor tillfredsställelse och som ett bevis på ökat förtroende för bolagets företagsidé. 

Läs mer om GU Holdings beslut här