NÄRINGEN ÅTER

Agains metod sluter kretsloppet 

Jordens ökande befolkning ställer allt högre krav på produktionen av mat. Möjligheten att tillföra jordbruket fosfor och kväve blir avgörande för om vi ska lyckas mätta alla.
Fosfor är en ändlig resurs och för att binda kväve från luften krävs stora mängder energi. Uttaget av fosfor beräknas peaka redan år 2025.

Ekologi och cirkulär ekonomi hänger ihop. Att framtidens städer och samhället i stort har ett fungerande kretslopp där näring från hushållen återvinns  är mot den bakgrunden extra viktigt.
Till exempel som att ta vara på näringen som finns i humanurin, Again har en revolutionerande metod för detta.

Se när vi förklarar hur framtidens matproduktion kan säkras.

Again sluter kretsloppet!