Intressanta länkar

Villatidningen: Incitament saknas för att åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar
http://www.villatidningen.se/avlopp/socialt-accepterat-att-ha-ett-fulavlopp
 

KSLA rapporten ”Slam och fosforkretslopp” har nu kommit

Läs den på http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-6-2013/
 

Enskilda avlopp – Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt 

Sveriges enskilda avlopp släpper ut lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken som nyttjas
av åtta miljoner personer. Därmed bidrar de starkt till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten.
De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. Havs och vattenmyndigheten
har på uppdrag av Regeringen skrivit en rapport med förslag till åtgärder, överlämnad till Miljödepartementet.

Läs rapport

 

LRFs synpunkter på Naturvårdsverkets förslag inom regeringsuppdraget att utreda en hållbar återföring av fosfor (22/5).

Läs mer

 

Avloppsguiden

http://husagare.avloppsguiden.se/

 

Tillsyn på minireningsverk. Rapport från Länsstyrelsen.

Läs rapporten