OM AGAIN AB

Näringen åter!
 Again sluter kretsloppet

Again återför näringen ur humanurin med hjälp av det patenterade tillsatsmedlet  ZeopeatTM. I processen, som sker genom mineralisering och jonbyte, fångas fosfor, kväve och kalium samt olika mikronäringsämnen. Resultatet blir det koncentrerade gödningsmedlet gainutriTM . och i nästa steg även vår egen näringsberikade odlingsjord, nymylla.
Med utgångspunkt i sorterad urin fångas med Agains unika metod hela 98 % av fosfor och 70 % av kväve och kalium.

Ekologi och cirkulär ekonomi hänger ihop. Att framtidens städer och samhället i stort har ett fungerande kretslopp där näring från hushållen återvinns, är av största betydelse. Det är det Again jobbar för – ett slutet kretslopp!

Again AB grundades 2011 och verksamheten baseras på Zsofia Ganrots forskning i hållbar sanitet vid Göteborgs universitet, där hon doktorerat. Företagets grundare, och styrelsemedlemmar är personer med kompletterande kompetenser för att driva och utveckla Again AB.

Mikael Olsson

F.d. lektor i tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Mikael har arbetat som lärare, kursutvecklare och läromedelsförfattare i många år. Hans inriktning är bland annat ekologi, vattenfrågor och vetenskapskommunikation. Han har också arbetat i flera år som projektledare och pedagog på vetenskapscentrat Universeum.
Företagets styrelseordförande.

mikael.olsson@again.se

mobil 0705 36 40 94

Mikaels CV

Stefan Bydén

F.d. lektor i miljövetenskap på Göteborgs universitet, där han främst ägnade sig åt vattenfrågor. Företagets VD.
De senaste tjugo åren har Stefan arbetat mycket med näringsflöden, både med avloppshantering i enskilda hushåll och samfälligheter. Han har också arbetat med åtgärder för att minska näringsbelastningen på sjöar och hav.

stefan.byden@again.se

mobil 0706 72 20 80

Stefans CV

Thomaz Grahl

Informatör. Grafisk formgivare, skribent och projektledare. Lång erfarenhet av att marknadsföra och profilera företag samt driva projekt inom offentlig sektor. Har genomfört flera informationsprojekt med anknytning till miljö och energi. Internationella erfarenheter genom biståndsarbete i Peru. Arbetar också med video och filmproduktion. Är utbildad på HDK, Göteborg samt diplomerad från Grafiska Institutet, Stockholm.

thomaz.grahl@again.se

mobil 0730 42 70 78

Thomaz CV

Tore Sveälv

Affärsutvecklare och investeringsansvarig på GU Ventures. Han har många års erfarenhet av affärsutveckling inom det marina området samt från diagnostik- och livsmedelsbranschen, dels som VD för Akvaforsk i Norge och dels som divisionschef på Chromogenix och senast som VD för Food & Health Concept Centre.

Tore.Svealv@ventures.gu.se

mobil 0707 499362

Tores CV

Zsofia Ganrot

Fil. Dr. i tillämpad miljövetenskap, expert på hållbar sanitet. 
Hennes forskning är grunden till den unika teknik Again använder i sin i produkt. Zsofia är en välkänd forskare inom området ”Ecological Sanitation” och har också mycket stor erfarenhet av projektledning, handledning av akademiska arbeten samt undervisning.

zsofia.ganrot@again.se

mobil 0708 63 92 53

Zsofias CV.pdf