Vatten- och avloppsmässa

Många deltagare och även Again var på plats för att snappa upp nyheter för användning i vår fortsatta utveckling av tekniken för ett fungerande kretslopp.

Intressanta föreläsningar:

http://www.vattenavloppkretslopp.se/program/fredag-173/sma-avlopp/

http://www.vattenavloppkretslopp.se/program/fredag-173/gemensam-formiddag/