Ny styrelsemedlem

Som en följd av GU Holdings engagemang i Again så är Tore Sveälv utsedd till styrelsemedlem. Han är affärsutvecklare och investeringsansvarig på GU Holding. Han har många års erfarenhet av affärsutveckling inom det marina området, och från diagnostik- och livsmedelsbranschen. Dels som VD för Akvaforsk i Norge och dels som divisionschef på Chromogenix och senast som VD för Food & Health Concept Centre. 

http://holding.gu.se/