Lyckat odlingstest av Gainutri

Again AB och Sveriges Lantbruksuniversitet, Partnerskap Alnarp har genomfört ett mycket lyckat odlingstest av Agains gödselmedel GainutriTM.
Resultatet ”Näringsberikad zeolit som gödselmedel” är publicerat i LTV-fakultens Faktablad 2017-25. faktablad.pdf

GainutriTM uppmärksammas även internationellt i artikeln "Closing the loop on human urine: Plant availability of zeolite-recovered nutrients in a peat-based substrate" i den vetenskapliga tidskriften Journal of Environmental Management.

https://authors.elsevier.com/a/1WVrR_6sjV9j4l [1]