Agains teknik i framtidens boende

Kretsloppet är det centrala för framtidens bostadsområde, som till exempel i projektet H+ i Helsingborg.
– Du har skapat växtnäring och medverkat till produktion av biogas. Tack för att du hjälper till att sluta kretsloppet. Det är vad man i framtiden uppmuntrande kan säga till de boende. Genom att använda avfallskvarnen, källsortera och ta vara på näringen i toalettavfallet är de i högsta grad med och agerar för ett hållbart samhälle. En lösning som helt överenstämmer med Agains teknik.

Again medverkar i det VINNOVA-finansierade projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system, som skall utveckla system och teknik för tätbebyggda storstäder. Förutom H+  deltar också Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Målet är att skapa en lokal infrastruktur för hantering av både matavfallet och avloppsströmmarna.
Agains insats blir att ur restvätskan från respektive områdes biogasanläggning fånga näringen och överföra den till Agains eget koncentrerade gödningsmedel, gainutriTM,  som sedan kan användas vid lokal odling.  

MACRO uppmärksammades 29 mars 2017 i SVT Nyheter.

Lyssna också på Vetenskapsradions veckomagasin (2017-04-07). Bland annat på en intervju med Hamse Kjerstadius, doktorand i hållbarhetsfrågor. Inslaget kommer efter 17 minuter.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/873703?programid=415