Agains första patent!

Nu har vi fått det första. Två patentansökan pågår: Europapatentet och Indien.