NYHETER

2021-10-20

Indiskt patent


Nu är det möjligt för Again att påbörja projekt även i Indien. 
Patentet godkänt.

2019-12-06

MAKENUTRI till Bolivia


Två exemplar av vår mindre reaktor snart på väg till Bolivia.
Det är en leverans till vår kund Aquatuya i Cochabamba.
Again är med och säkrar matproduktionen, nu även i Latinamerika.

2019-03-12

Agains första patent!


Nu har vi fått det första. Två patentansökan pågår: Europapatentet och Indien.

2018-06-10

Ett lyckat examensarbete


Again har under året varit föremål för ett examensarbete på Chalmers i Göteborg. Uppgiften var att ta fram en prototyp för att anpassa Agains teknik i utvecklingsländer. I det här fallet har fokus varit på ett projekt för lagring av urin i utkanten av staden La Paz i Bolivia.

2018-02-13

Utveckling av prototyp för u-landsprojekt


Fem studenter på Chalmers i Göteborg ska under våren göra sitt examensarbete i samarbete med Again. Uppgiften är att ta fram en prototyp för att anpssa Agains teknik i utvecklingsländer.

2018-01-23

Lyckat odlingstest av Gainutri


Nu är det bevisat hur effektivt Gainutri är.

2017-04-02

Agains teknik i framtidens boende


Kretsloppet är det centrala för framtidens bostadsområde, som till exempel i projektet H+ i Helsingborg.

2017-03-23

Vatten- och avloppsmässa


Den årliga och nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp gick av stapeln den 16-18 mars i Norrköping.
 

2017-03-12

Läsvärt om FOSFOR och BIOGAS


Två bra rapporter från Jordbruksverket som belyser två viktiga områden där Again agerar.

2016-12-06

Vetenskapsradion – om fosfor


Lyssna på Vetenskapsradions veckomagasin.
Årets vinnare i populärvetenskaplig presentation på 4 minuter talade om betydelsen av fosforåtervinning!

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/810119?programid=415

...
2016-11-30

Again med i nytt nätverk


Johanneberg Science Park invigde sitt SME*-...

2016-11-15

Again testar ny doseringsteknik på ICOTRON


Håkan Stoltz, vd på ICOTRON diskuterar olika lösningar för utveckling av vår doserarteknik med Lasse Forsberg och Stefan Bydén (Again AB).

2016-10-25

VA mässa, Jönköping


En mötesplats för det hållbara samhället.

2015-12-14

Again på Ekocentrum – igen


Again fortsätter att vara ett av de utvalda företagen i Västra Götaland som uppmärksammas för sin innovation. 

2015-12-14

GU Venture, 20 år


GU Venture, firade i november 20 års jubileum som aktiv inkubator och investerare i affärsidéer med anknytning till Göteborgs universitet.

2015-06-03

350 000 enskilda avlopp måste bytas ut


Ungefär 350 000 enskilda avlopp – både gamla och nya – måste bytas ut. Dagens utbytestakt på 1-2 procent per år måste därför höjas rejält konstaterar Havs och Vattenmyndigheten, HaV.
HaV räknar med att ungefär 350 000 svenska avlopp är i så dåligt skick att de måste bytas ut. På många håll...

2015-03-27

Again nära att vinna i Helsingborgs innovationstävling


Blackwater & Food Waste Challenge var en innovationstävling med syfte att skapa framtidens system för återvinning av toalett- och matavfall i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen. Again vann inte, men var ett av de tre nominerade inför slutomgången. Konkurrensen var hård med fler än trettio...

2015-03-11

Öppen verkstad


En kväll i slutet av februari fylldes verkstadslokalen i Högsbo med Agains vänner.

2014-10-15

Verkstadsnytt


I Again´s verkstad pågår kontinuerligt utvecklingen av vår anläggning. Bland annat med hjälp av modern 3D-teknik – här en utskriven prototyp, en del till vår reaktor.

2014-10-15

Bra kontakter på VA mässa


Again på VA-mässan på ELMIA, där vi fick många bra kontakter och förslag på tekniklösningar, liksom på ScanAuto-mässan i Göteborg veckan efter.
Vi letade framför allt efter doseringslösningar och olika typer av slangpumpar, men även efter behandling av BDT-vatten.
Foto, överst...

2014-04-22

Innovationer för det goda livet


På Ekocentrum i Göteborg finns nu en temautställning som lyfter fram 20 goda exempel på hållbara innovationer i Västra Götaland. Den visar på en bredd av nytt miljötänk inom olika branscher och sektorer.

2014-03-17

Stöd till återföring av fosfor – igen


Naturvårdsverket kommer med kompletterande förslag för att finansiera investeringsstödet för hållbar fosforåterföring.

Läs förslaget

2014-03-17

Urin i framtidens jordbruk


En avhandling som visar på betydelsen av urin och fekalier i det framtida jordbruket. Stämmer väl med Agains metod, även om den inte nämns i avhandlingen.
Ur Helsingfors dagblad.

2014-03-17

Naturvårdsverkets förslag om fosforskatt sågas av regeringen


Naturvårdsverket redovisade förra året flera regeringsuppdrag om fosfor där de bland annat föreslog att en skatt på mineralgödsel ska finansiera ett nytt investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor.
Men någon sådan skatt ser inte ut att vara aktuell. Förslagen från Naturvårdsverket...

2013-10-31

Oklar finansiering av teknikutveckling för fosforrening


Naturvårdsverkets stora utredning om hur rening av fosfor som återförs till kretsloppet ska förbättras saknar en viktig beståndsdel, på vilket sätt ny teknikutveckling inom området kan få stöd och hur det stödet ska finansieras. Därför får nu myndigheten ett nytt uppdrag att utreda frågan....

2013-10-25

EU rapport om fosfor


EU-kommissionen är nu färdig med rapporten om forsknings- och kunskapsläget i EU gällande Hållbar Fosforanvändning. 
Okt. 2013.

Läs rapporten här:

2013-10-17

Enskilda avlopp


Nu har Hav- och Vattenmyndighetens slutrapport med åtgärdsstrategier för enskilda avlopp lanserats. 

Läs den här.

2013-09-17

Ny styrelsemedlem


Som en följd av GU Holdings engagemang i Again så är Tore Sveälv utsedd till styrelsemedlem. Han är affärsutvecklare och investeringsansvarig på GU Holding. Han har många års erfarenhet av affärsutveckling inom det marina området, och från diagnostik- och livsmedelsbranschen.

2013-09-17

Agains metod patenteras


Vår unika metod är nu föremål för patentansökan. Det är en omfattande process men ansökan för registrering är inlämnad och beslut väntas om drygt ett år.

2013-06-17

Again blir starkare


Den 4 juni 2013 beslutade GU Holding AB, Göteborgs universitets helägda dotterbolag att gå in som delägare i Again Nutrient Recovery AB. De investerar genom att köpa en stor del av aktieposten. Dessutom kommer de aktivt att medverka med utvecklingsstöd i form av strategiska konsulttjänster.

2013-06-16

130 000 enskilda avlopp är olagliga


Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända, ungefär 130 000 har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga.

2013-06-16

Teknik för hållbar återvinning av fosfor


Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor till olika marktyper som åkermark, skogsmark och övrig mark. Ett deluppdrag är att kartlägga behandlingsme-toder/tekniker för återvinning av fosfor och att göra en bedömning av potentialen till hållbar återföring av...

2013-06-01

Again i pressen


När forskning blir entreprenörskap. Artikel i GP. 130421

Läs mer