NY GÖDNING

 
&
nymylla

Två gödningsmedel som gör skillnad.

Med utgångspunkt i Agains unika teknik finns två produkter som medverkar till en hållbar odling och ett slutet kretslopp.

gainutriTM
Ett koncentrerat gödningsmedel i form av ett pulver eller pellets. Produceras genom att Agains patentsökta fällningsmedel, ZeoPeatTM blandas med sorterad humanurin eller svartvatten.


nymylla

En färdigblandad näringsberikad odlingsjord. Består av gainutriTM uppblandad med torv. Nymylla släpper sin näring i den takt som växterna behöver. För viss odling kan mer kväve behövas.

Båda dessa gödningmedel är hygieniserade, luktfria och har minimerade halter av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen. Dessutom väl balanserade med olika näringsämnen. Glöm det traditionella slammet på åkrarna!

En provodling på Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet, har visat att torv blandad med gainutriTM hade lika god tillväxt som när torv upprepade gånger tillsattes med optimal mängd konstgödning.

Mer information för odling

Högt innehåll av zeolit
gainutriTM  
 har sina jordförbättrande egenskaper på grund av det höga zeolitinnehållet. Naturliga zeoliter är välkända och vanligt förekommande i växthusodling eller i vanlig odling över hela världen. Zeo-agriculture är ett brett område där man sedan mer än 80 år tillbaka använder zeoliter för forskning inom jordbrukssektorn.

gainutriTM  är ett näringsberikat odlingssubstrat som släpper näringen långsamt (s.k. ”slow-release fertiliser”). Utöver fosfor och kväve, innehåller gainutriTM   även makronäringsämnen som kalium, magnesium, svavel samt alla mikronäringsämnen som behövs: Ca, Mn, Cu, B, Zn, Fe, Cr, m.fl.

Se utförlig analys nedan.

 Analys Gainutri