NÄRINGEN ÅTER

Ökat behov av näringsåterföring 

Jordens ökande befolkning ställer allt högre krav på produktionen av mat. Möjligheten att tillföra jordbruket fosfor och kväve blir avgörande för om vi ska lyckas mätta alla.

Fosfor är en ändlig resurs och för att binda kväve från luften krävs stora mängder energi.

Ekologi och cirkulär ekonomi hänger ihop. Att framtidens städer och samhället i stort har ett fungerande kretslopp där näring från hushållen återvinns  är mot den bakgrunden extra viktigt. Again har en revolutionerande lösning för detta.

Again sluter kretsloppet!