FLERBOSTADSHUS

En hög miljöprofil

Ett fungerande system för näringskretslopp blir en självklarhet för den fastighetsägare eller det byggföretag som vill hålla en hög profil i miljöfrågor. Flerbostadshus med vår teknik installerad, kan i framtiden räkna med att lättare få markanvisningar i kommuner med höga miljökrav.