ENFAMILJSHUS

Urin blir gödning

Agains anläggning för småhus kommer att vara aktuell både när det gäller nyproduktion och installation i befintliga anläggningar. Again konkurrerar främst  med leverantörer av minireningsverk där tekniken skiljer sig  framför allt genom att Agains process inte använder biologisk rening vilken fungerar sämre utan en kontinuerlig användning året runt.
Dessutom klarar Agains metod kraven på högre reningsgrad. I Agains fall är reningsgraden så hög som 98 % för fosfor och över 75 % för kväve från toalettavloppet. Resterande avlopp som BDT- vatten (bad, disk och tvätt) renas i en markbaserad, separat anläggning.

Det finns ytterligare fördelar, förutom att undvika den känsliga biologiska reningen.  En är produktionen av GainutriTM , den näringsrika restprodukten. GainutriTM kan produceras som pellets , vilket kan spridas på bondens åker eller i den egna täppan.

Ytterligare energibesparing sker genom att minimera dyr och energikrävande transport vid tömning av reningsanläggningens tankar.